Baglantılar Mevzuat Ofis Yönetimi Galeri
Hakkımızda Personelimiz Hizmetlerimiz İletişim
Bizden Haberler Ofisimizden Çıkarılmış Emsal Kararlar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı
Hamidiye Karaduman ve Diğerleri/Türkiye Davası
Başvuru No:9431/05
Strazburg
20 Ocak 2009
Dava Konusu:Makul Süreye Riayet Edilmemesi-AİHS 6/1 Maddesinin İhlali
Lehimize Sonuçlanmıştır.
Haczedilmezlik Şikayeti


Çek Takiplerinde Zamanaşımı


İhtiyati Haciz Kararına İtiraz


Şikayet


Şikayet ve Yetkiye İtiraz


İtirazın İptali


İhtiyati Hacze İtiraz


Yetki İtirazı


Kıymet Takdirine İtiraz


İflasın Ertelenmesi


Uyarlama Davası


Sebepsiz Zenginleşme


Konut Kredisi Masraflarının Ödenmesi


Hakkımızda
Can Hukuk Ofisi, 1992 yılında kurulmuş olup, hali hazırda 5 avukat 1 yönetici, 1 yönetici sekreter,4 takip yetkilisi,1 muhasebe yetkilisi, 2 de yardımcı elemandan oluşmaktadır.

Ofisimiz ağırlıklı olarak hukuk davaları alanında çalışmakta olup, bankalar hukuku, ticaret hukuku, icra iflas hukuku, marka ve fikri ve sinai haklar hukuku enerji hukuku, iş hukuku alanında uzman kadroya sahiptir.

Amacımız`Hukuk iyi ve adil olanın Sanatıdır`ilkesinden hareketle,sanatkar edasıyla mesleğimizi icra etmektir.BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Necatibey Şubesi:136-10544-IBAN:TR78000320001360000010544
Türkiye İş Bankası A.Ş, Yenişehir Şubesi:4218-3198281-IBAN:TR690006400000142183198281